அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 12 August 2017

Order issued to evacuate Eastern Uni students

Order issued to evacuate Eastern Uni students
2017-08-11 19:46:36
An evacuation order was issued by the Eravur Magistrate’s Court today  following a request made by the Eravur Police, the University’s Vice Chancellor said.

A tense situation was prevailing at the Eastern University from Tuesday when a large group of students surrounded the university's administrative building 'Senate House' and held it's Vice Chancellor captive, making a number demands.

(??????????????????????????????????????????????? ENB )

The students had ignored a request made by the police to release the VC and move out of the premises.

Vice Chancellor Prof. T. Jayasingam told Daily Mirror that the university authorities would be forced to shut down the university temporarily if the students refused to obey the Court order.

According to the Eravur Police, some 200 second year students were continuing to surround the 'Senate House'.

(Chaturanga Pradeep and Thilanka Kanakarathna)

White supremacists, white nationalists, and neo-Nazis marched on US

 “You will not replace us” and “White lives matter.”

A group of racist protesters gathered in Charlottesville with tiki torches, chanting “you will not replace us” and “white lives matter.”

At one point, the torch-wielding group of mostly white men surrounded a smaller of group of counterprotesters standing at the base of a statue of Thomas Jefferson, and a brawl broke out. Counterprotesters reported being hit with pepper spray by marchers; according to the Washington Post, one counterprotester also used a “chemical spray” against marchers. “They completely surrounded us and wouldn’t let us out,” local activist Emily Gorcenski told the Guardian.
Organizers affiliated with the white nationalist alt-right called the march in advance of a larger protest scheduled for Saturday to protest the removal of a statue of Confederate General Robert E. Lee in a park in Charlottesville.

The images from the march offer a stunning glimpse at just how real white supremacy still is in America. Here are five of the most evocative:

The protesters carried tiki torches — yes, there is some irony here — as they marched to the University of Virginia

Racists gather at Charlottesville, Virginia, in protest.
    Zach Roberts/NurPhoto via Getty Images
 Anti-racism and anti-fascist counterprotesters were surrounded by the demonstrators at the base of a statue of Thomas Jefferson
 
A group of racist protesters surround anti-fascism and anti-racism counterprotesters.
 Evelyn Hockstein/For The Washington Post via Getty Images          
 
Some of the racist protesters were very passionate and angry — leading to a brawl that police broke up later in the night
 
Racist protesters carry Tiki torches in Charlottesville, Virginia.
 Samuel Corum/Anadolu Agency via Getty Images

The protesters marched through the University of Virginia, which quickly condemned the torch-wielding demonstrations and the violence they caused

Racist protesters gather at the University of Virginia in Charlottesville.
          Samuel Corum/Anadolu Agency via Getty Images
         

During a brawl, protesters and counterprotesters were hit with pepper spray. Here, one white supremacist helps another clean it off.

In Charlottesville, a white supremacist protester helps another after he was hit by pepper spray.
Samuel Corum/Anadolu Agency via Getty Images
 
பிற்குறிப்பு
 
TNA calls on US to ensure GoSL fulfils its Geneva commitments
August 11, 2017, 10:20 pm
 
Sampanthan shaking hands with Congressman Rodney Frelinghuysen
 
The United States has been urged to ensure that Sri Lanka fully implemented the Geneva Resolution 30/1 co-sponsored by Colombo on Oct 1, 2015.

The Geneva resolution has proposed setting up of a hybrid war crimes court including foreign judges among other things.

A statement issued by the Office of the Opposition Leader R. Sampanthan quoted the veteran politician as having told a visiting delegation of US Congressmen accompanied by US Ambassador in Colombo Atul Keshap that their government should hold the Sri Lankan Government responsible the commitments they had made to the international community, particularly with regard to the Geneva Resolution.

MP Sampanthan said "Sri Lankan Government cannot shirl its responsibilty for fulfilling its commitment to the international community".

Sampanthan and Jaffna District MP and TNA spokesman M.A. Sumanthiran in Colombo met the delegation on Aug 10.The Congress delegates led by Rep. Rodney Frelinghuysen (Republican -New Jersey)     Chairman, House Appropriations Committee, comprised Rep. Henry Cuellar (Democrat - Texas)   Member, House Appropriations Committee and other Officials.

Briefing on the progress of the framing of new Constitution Sampanthan alleged there was undue delay in this process as both the UNP and SLFP held on to their political future than looking at the interest of the country.  Further, he said that after obtaining the majority in Parliament the new Constitution must be approved by the people at a referendum. Sampanthan highlighted that the opportunity should not be missed and "I am not speaking only on behalf of Tamils but for the whole Sri Lanka and its people", he added.

Speaking further Sampanthan stressed that the Sinhala political leaders should go out and campaign on the new Constitution which was based on a united, undivided and indivisible Sri Lanka, if they did so not only this process would end in success but also it would clear all the unwarranted doubts that a section of the people had in their minds, he said.

"Over fifty per cent of the Tamil population has left the country due to this unresolved national question, and if we don’t find a reasonable solution more people will leave, we don’t want that to happen," he added.

 Sampanthan urged the delegates to bring to the notice of the Government hierarchy that uncertainty in the matter could not be continued and they should come together and resolve the national question by enacting a new Constitution which will have the maximum possible consent of both the people and the political parties. 

Speaking on the issues faced by the Tamil People, Sampanthan highlighted that the Issue of the missing persons must be addressed without any further delay. He noted that though the Office of the Missing Person Act had been passed in Parliament it had not been operationalized yet. By setting up the Office of the Missing Persons and conducting credible investigations truth should be ascertained in the cases of missing persons and the Families of the missing persons should be provided with the relevant information as to what happened to their loved ones.

On the question of release of Lands, Sampanthan highlighted that the military in the occupation of those lands had been engaged in cultivation and they sell the produce to the owners of the same land. He said the situation was very disturbing as people had been deprived of their fundamental right to live in their land even after eight years since the war came to an end. Though the Government had taken certain steps in that regard the process was not rapid enough, Sampanthan added.

He said "I cannot let my people suffer indefinitely on these matters and this Government must realize that these fundamental issues must be addressed early as possible to avoid adverse situations emerging in the future".

Speaking on the unemployment among the youth, Sumanthiran highlighted that Government seemed to have no concrete plans to create jobs. The unemployment issue had also been the root cause for many social issues faced by the young people in the country, he added. Sampanthan requested the delegates to initiate proposals in that regard and to support the young people of the country.

The congressional delegation thanked Sampanthan and said "We salute your courage and perseverance over two decades on these matters and assured that they would certainly take up his concerns when they meet with the Members of the Government"
 

Where is North Korea in the world atlas!

ENB File photo

Friday, 11 August 2017

Battle against SAITM will continue - GMOA


GMOA Assistant Secretary Dr. Naveen de Soyza

News conference
 No backtracking; battle against SAITM will continue - GMOA
2017-08-10 22:05:11

The Government Medical Officers’ Association (GMOA) today said that their battle against the South Asian Institute of Technology and Medicine (SAITM) could arise in a way that the government had never imagined.

GMOA Assistant Secretary Dr. Naveen de Soyza told a news conference that this battle would only ended up in victory and added that discussions were still underway with regard to the SAITM controversy.

“A little silence of us cannot be regarded as that we have taken a step back from this battle. This battle will continue further. The strength of this battle will not always depend on strikes and protests,” he said.

He also said that the GMOA has engaged in this battle in order to safeguard the standards of the medical education in the country and added that they do not proceed with any political motive.
Meanwhile, commenting on the legal actions taken against the university student activists, Dr. Soyza said that the law of the country should not be biased towards any party.

He said that everyone should be equal before the eyes of the law and added that the Attorney General's Department had sabotaged several proceedings with regard to the cases against university students.

“We will not go against the law of the country by any means. But we will intervene to the suppression of these university students through our legal professionals,” he said.

(Kalathma Jayawardhane)

US North Korea Nuclear crisis - Global Research Articles

Get Trump an Atlas
 
What about Donald Trump who has his thumb on the nuclear button. What is his knowledge of geography.
 
“Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity”. Martin Luther King Jr.

US North Korea Cartoons
Prof.Hiran Amerasekara quote on SAITM

'' This is a country where the infant mortality rate is the lowest in the region. It is a country where epidemics have been eradicated. Polio was eradicated in this country before India. All of this was possible because of the quality medical education in Sri Lanka and the dedication of qualified doctors.

We cannot let such a country go to decay because of one institution''
Prof.Hiran Amerasekara