அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 20 February 2017

என் கணவர் தேசத் துரோகியல்ல - மாத்தையாவின் மனைவி

‘He was not a traitor’

By 2017-02-19
By Sulochana Ramiah Mohan

With the sea of information we have received through media and books about the LTTE and the 30-year-long war, the man called 'Mahaththaya' captured the attention of all as he was given a Sinhala name unlike the rest of the Tamil Tiger fighters. While top Eastern Commander like Karuna Amman had a narrow escape from death at the hands of Prabhakaran, Mahaththaya was the only top leader who was not so fortunate. He was tortured and killed by his best buddy Prabhakaran who suspected that he worked closely with the Indian Intelligence RAW. His widow Yogeshwari who lives in the North claims that Mahaththaya was a man of substance too like the 'Thalaivar' and he could have written a different story if he was alive. She says, "My husband was never a traitor because he loved his people and I am angry that he was named so and was killed at the end."

Yogeshwari did not expect Ceylon Today writer and the photographer to walk into her garden. She was after a bath and was drying her wet curly hair, standing in the sunlight. Round faced and with sparkling eyes, she has not lost her allure. She is still attractive and no doubt Mahaththaya had set his eyes on this right choice.

Standing in front of the house, she smiled as she saw the two strangers walking towards her.
When we were introduced, she was reluctant to talk to us and was camera shy too. However, she took courage to share some thoughts about her husband, who is no longer a part of her life.

Gopalaswamy Mahendraraja alias Mahaththaya was a top LTTE leader and Yogeshwari was his beloved wife. According to the book Inside an Elusive Mind by M.R. Narayan Swamy, the name Mahaththaya was given to him when a Sinhalese was abducted by the LTTE fell at his feet begging for mercy crying mahaththaya, mahaththaya.

There were smiles and moments of sorrow as she spoke of the man with whom she spent six years of her life.

"I have not entertained any press people and they were hovering around this place for many years but, here I am, speaking to you," she said.

"I had closed my mind to that chapter of my life because it is not a good story," she revealed.
Mahaththaya was born in 1956 and Yogeshwari in 1959. She is second in the family of seven children. She was staying at home after completing her G.C.E. Ordinary Level exam. At that time she used to see Mahaththaya walk past her house several times and one day their eyes met.

It was love at first sight for her because she had heard him to be a kind-hearted and a friendly man, who loved to chat with anyone who greeted him.

Messages of love

Mahaththaya, like any other young man, had been sending messages and love notes to her through his 'boys'. At the age of 17 Mahaththaya joined the movement and was a prominent fighter.
Finally, Mahaththaya walked into the house and proposed to her.

"There was no commotion about it. My parents said nothing. I suppose because his character was well known in town." Their wedding took place in Jaffna followed by a small ceremony and Prabhakaran blessed them for a 'long happy married life'.

Prabhakaran blessed Maththaiya  family  for a 'long happy married life'.
Mahaththaya looked very much like Prabhakaran and were of the same height too. Both of them used to visit her house for meals and everything was good at that time.

Yogeshwari never feared that her husband, whom she married on 3 November 1986, would die at the hand of his best buddy.

She recalled how Mahaththaya used to celebrate everyone's birthday including his.

"There was laughter in the house in Valvettithurai, Jaffna when he was there. I bore three children for him and they were his bundles of joy. He used to be at home during any break. Of course, there were a couple of times he used to stay away but he made it a point to come home."

Yogeshwari recalled the day he was asked to meet the 'Thalaivar'.

"Around 4:30 in the morning of 3 August 1993, a group of LTTE boys came and knocked on the door. He was fast asleep.

'Thalaivar wants you,' was the call from the boys who were standing in the dark. The command came from the chief, so he immediately left. He was in his sarong and shirt, and rushed to the main entrance where the jeep was waiting for him."

Yogeshwari recalled, "He looked at me and said, 'take care of the children I'll be back soon' and those were his last words."

Yogeshwari's youngest girl child was just 10 months old, when he left the house for the last time.
"I had this gut feeling that something was going to happen to him because he was never summoned to meet Prabhakaran in this manner."

"Did you hear about what happened to him before that?"

"I did not know what was going on but he used to be sulky at times. He never had the habit of telling me about LTTE activities. He never discussed anything with me and I was busy with the children."
Yogeshwari said she was not the type that complained and argued.

At the time they met, Mahaththaya was Lieutenant Colonel but later on he was the second in command. "This of course I knew."

"Mahaththaya was worried about the boys when they got injured. He used to tell me about them."
Mahaththaya had the habit of eating home cooked food and he had no qualms about food preparation. Anything that was served he used to enjoy and eat, Yogeshwari said.

Where are his remains?

After his departure, till today Yogeshwari says she has no clue what happened to him and where the remains are buried.

"I went around inquiring about my husband but the boys said 'he is not there'.

Yogeshwari pointed out that she had no one to turn to and feared to even lodge a complaint at the police at that time.

"None could go against the LTTE and lodge a complaint. I would be in trouble too and could be called a traitor. So I was quiet and remained quiet till now." (1993-2017)

Yogeshwari recalls that she read about Mahaththaya's death in a newspaper. "I came to know he was killed and not alive."

Yogeshwari tried to meet the 'Thalaivar' a number of times but it was futile. "I was not given permission to meet the man who enjoyed the company of my family and also I heard he refused to speak to me."

At that time, there were reports on Tamil media that Prabhakaran made his first call to Yogeshwari after he captured Mahaththaya.

According to the media reports, Prabhakaran had phoned Yogeshwari asking what he should do to Mahaththaya who had betrayed the LTTE and she, in her response, had said, 'Do whatever you want to do'.

Yogeshwari's search for her husband ended the day she read the news on the print media and heard it on the radio.

"I was told that my husband worked against the LTTE organization. I did not know anything about RAW they were linking him with.

"My husband mastered the warfare and knew everything and its strategic moves. But claiming he was with the RAW was news to me."

"Had he ever said that he would perish on the battlefield?

"No, we never spoke of death and our lives were based on hopes. He was hopeful."
"Did he dream of Eelam?"

"Well, that was the thought every Tamil had at that time.

"Life was not great without him. After knowing that he is believed to be dead, I came back to my maternal home with my children."

Yogeshwari's siblings who are overseas have shared her burden and educated her three children. They are employed and supporting her financially.

"From 1993 to 1997 I was unaware what had happened to my husband but I did not stop looking for him. In 1997 I heard he was tortured and killed."

Yogeshwari's eyes avoided us. She looked elsewhere and uttered these words: "Mahaththaya is no more". Despite knowing that this kind of fate was imminent in the LTTE circle, her family looked for him. "My inner feeling told me he was not alive."

A normal life

Today, Yogeshwari lives a normal life. No one speaks about her past.

About the war ending and peace prevailing in the island, Yogeshwari said she was happy too that there was no more bloodshed. "Boys died in vain at the end and my husband too."

On the LTTE being wiped out Yogeshwari said, "Yes, they fought for no result and I lost my husband for no valid reason and I am angry about it."

"What are your thoughts on the death of Prabhakaran?" She replied,

 "Yes, I never thought he would die in that manner too.Every Tamil thought he would achieve something but all ended and there is no bloodshed now. I am happy about that."

Her father Balasingham who was a village chieftain is a well read man. He lost hearing due to the noise of shelling during the war and Yogeshwari is the dearest daughter taking care of him.

Yogeshwari said not only her father but her husband too was a very respectful man and he never deserved such a death.

She also compared the current political situation to that era and said there is uncertainty still prevailing in the political arena of this country.

She is still bitter about her husband's death. "My children never knew him, and they hate to talk about it, which is obvious because his image has been tainted and the family was isolated from the society to some extent. People feared to sympathize with us fearing they would be taken away.

"He was a man who felt empathy for others and very helpful. Whatever he did, he did for a cause.
"I am still angry that Prabhakaran tortured and killed his best friend and he never faced me till he met his death."

Yogeshwari is one of those people who do not know what happened to her husband and she is left with no answers.

"Well, this is life. I don't have his photographs at my house and today I am recalling him after many years," Yogeshwari ended her chat with Ceylon Today.

amiesulo@gmail.com
(Pic by Manjula Dayawansa)

Sunday, 19 February 2017

Iraqi government launches offensive on west Mosul

About 750,000 civilians are still believed to be trapped in the city's west
 
Save the Children urged all parties to protect the estimated 350,000 children currently trapped in west Mosul.

Iraqi government launches offensive on west Mosul

Prime minister announces start of military operation to take back ISIL's last major urban territory in Iraq.

Iraq's prime minister has announced the launch of a military assault aimed at taking western Mosul from the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) group.

The Iraqi forces seized 15 villages from ISIL, also known as ISIS, on Sunday, according to top army commander Abdulamir Yarallah, advancing from several directions towards Mosul airport, which lies just south of the city.

"We announce the start of a new phase in the operation. We are coming to Nineveh to liberate the western side of Mosul," Haider al-Abadi said on television.

A top army commander later announced that forces led by federal police units retook villages south of Mosul, including Athbah, which leaves them within striking distance of the airport
"We launched our operation at 7am (04:00 GMT) ... We are heading towards the airport," said Abbas al-Juburi of the interior ministry's elite Rapid Response force.

The sky south of Mosul was black with smoke from air strikes and artillery as thousands of forces in armoured convoys worked converged on the airport.

"They're desperate," Ali, a Rapid Response officer, said in the village of Al-Buseif as helicopters flew overhead, tracking the last ISIL fighters attempting to flee.

"They will try to cause as many losses as possible, because they know they will die anyway," his colleague Alaa said.

Al Jazeera's Osama Bin Javaid, reporting from Erbil in northern Iraq on Sunday, said several groups were involved in a complex assault on ISIL positions.

"[Mosul is] flanked from the eastern side by counterterrorism forces, from the south by the Iraqi police, and from the north by the Iraqi military and the popular mobilisation forces, also known as the Shia militias," he said.

He said about 750,000 civilians are still believed to be trapped in the city's west
Aid organisations had feared an exodus of unprecedented proportions before the start of the fighting, which began four months ago with a government push on the east, but a significant majority of residents stayed home.

The aid community fears a bigger exodus from west Mosul, however.

"We are racing against the clock to prepare emergency sites south of Mosul to receive displaced families," Lise Grande, the UN's humanitarian coordinator in Iraq, said in a statement.

Save the Children urged all parties to protect the estimated 350,000 children currently trapped in west Mosul.

"This is the grim choice for children in western Mosul right now: bombs, crossfire and hunger if they stay - or execution and snipers if they try to run," said Maurizio Crivallero, the charity's Iraq director.
The Iraqi air force had on Saturday dropped leaflets on the west of the city, warning that a ground attack to push ISIL fighters out was imminent.

"Get ready to welcome the sons of your armed forces and to cooperate with them, as your brothers on the left side have done, in order to reduce losses and speed up the conclusion [of the battle]," read one leaflet.

Other leaflets warned ISIL fighters to "lay down their weapons and surrender".

The defence ministry announced last month that ISIL had been almost completely pushed out of the eastern side of Mosul, which is divided by the Tigris.

It later retracted that statement and fighting continues in some parts of the east.

More than 46,000 people  who fled Mosul as fighting raged have, though, been able to return to its eastern districts over the past few weeks despite the pockets of fighting.

Though the west bank of Mosul is slightly smaller than the east, the battle there is expected to be more difficult for government forces, especially in the narrow streets of the Old City.

The streets around the historic centre, which includes the mosque in which ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi made his only public appearance in June 2014, will be impassable for many military vehicles and force government fighters to take on ISIL in direct fighting.

The major push to recapture Mosul was launched on October 17, supported by bombing raids from a US-led coalition.

http://www.aljazeera.com/news/2017/02/iraqi-forces-launch-offensive-retake-west-mosul-170219045120508.html

<iframe src='http://players.brightcove.net/665003303001/SJg0bzqkZ_default/index.html?videoId=5329089684001' allowfullscreen frameborder=0></iframe

நந்தினிக்கு நீதி?

நந்தினி
இந்து முன்னணிப் -RSS - படுகொலை!
அரியலூரில் அலறுகிற சத்தம் அனைத்துலகும் கேட்க வேண்டும்.
 
 

காணாமல் போன நந்தினி RSS கிணற்றில் கண்டையப்பட்டார்!

அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அருகே சிறுகடம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் மகள் நந்தினி, 17. டிசம்பர் 29ம் தேதி 'காணாமல் போனார்`!  ஜனவரி 14ஆம் தேதி கிணற்றில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.இரும்புலிக்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். கீழமாளிகையைச் சேர்ந்த இந்து முன்னணி அமைப்பின் நிர்வாகி மணிகண்டன் , அவரது நண்பர் மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மணிகண்டன் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.நந்தினியை காதலித்து கர்ப்பமாக்கிய மணிகண்டன், நண்பர்களுடன் கூட்டாக பலாத்காரம் செய்து அவளது (அவரது) வயிற்றில் இருந்த கருவை எடுத்து எரித்துள்ளான். மணிகண்டன், நந்தினியை கிணற்றில் தள்ளி கொடூரமாக கொன்றது தெரியவந்துள்ளது.  இந்து முன்னணி தலைவர் மற்றும் இந்து முன்னணி மாவட்டத் தலைவர் ராஜசேகரை கைது செய்யக் கோரி, நந்தினியின் உறவினர்கள் கடந்த ஜனவரி 15ஆம் தேதி அரியலூரில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இவ்வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்கக் கோரி மாதர் சங்கத்தினர் அரியலூரில் ஜனவரி 28ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த கொலை வழக்கு காலதாமதமாகவே வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.


அரியலூர் நந்தினிக்கு நீதி கேட்டு மயிலாடுதுறையில் போராட்டம்
நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் திராவிடர் விடுதலைக்கழகத்தினர் நந்தினிக்கு நீதி வழங்கக்கோரி கண்டன ஆர்பாட்டத்தை நடத்தினர்.

அரியலூர் மாவட்டம் செந்தூறை வட்டம் சிறுகடம்பூனூரை சேர்ந்த பதீனேழு வயயதே நிறம்பிய தலித் சிறுமி நந்தினியை அதே கிராமத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் காதலித்திருக்கிறான். இந்து முன்னணியின் செந்தூரை கிழக்கு ஒன்றியச்செயலாளரான மணிகண்டன் நந்தினியை காதலித்து கற்பமாக்கி ஏமாற்றிவிட்டு, பிறகு அவனது நன்பர்கள் மணிவண்ணன், திருமுருகன், வெற்றிச்செல்வன் ஆகியோரை சேர்த்துக்கொண்டு  நந்தினியை கூட்டுபாலியல் வன்புணர்ச்சி செய்து, படுகொலை செய்து நிர்வாணமாக கீழ்மாளிகை கிணற்றில் வீசி எறிந்துள்ளனர். நந்தினியின் பிறப்புறுப்பை கிழித்து அவர் வயிற்றில் இருந்த ஆறுமாத சிசுவை அந்த பெண்ணின் சுடிதாரைக்கொண்டு கொளுத்தினர். அந்த சம்பவம் சமுக ஆர்வளர்கள் பலரையும் உரைய வைத்தது.

அப்படிப்பட்ட கொடுஞ்செயலில் ஈடுபட்ட இந்து முன்னனியினர் சிலரை கைது செய்யவேண்டும்,  நந்தினிக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றவேண்டும்.நந்தினி குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கவேண்டும். ஜாதி ஆண வக்கொலையை தடுக்க தனிச்சட்டம் கொண்டு வரவேண்டும். தலித் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யவேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.

 

சசிகலாவின் எடப்பாடி தமிழக முதலமைச்சர் ஆனார்


நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எடப்பாடி வென்றார்

 தமிழக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சிகள் இல்லாமல் இன்று நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வெற்றி பெற்றதாக சபாநாயகர் அறிவித்துள்ளார்.

முதல்வராக பதவியேற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று காலை சட்டசபையில் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.

ஆனால் இதற்கு திமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் ஓபிஎஸ் அதிமுக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

கூவத்தூர் சிறையில் இருந்து எம்.எல்.ஏக்களை கைதிகளைப் போல நேரே சட்டசபைக்கு அழைத்து வந்து வாக்கெடுப்பு நடத்துவது சரியல்ல; அவர்களை தொகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு ஒருவாரம் கழித்து ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று திமுகவினர் வலியுறுத்தினர்.

 நேற்று சட்டமன்றத்தில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து இன்று ஆளுநரை முதல்வர் சந்தித்து அதுகுறித்து முறைப்படி தெரிவித்தார் .தமிழக சட்டசபையில் நேற்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இதில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கான தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். இரண்டு முறை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டு, கடும் அமளிக்குப் பிறகு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் 122 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் பழனிசாமி வெற்றி பெற்றார்.

Saturday, 18 February 2017

கேப்பாப்பிலவு நாள் இருபது
கேப்பாப்பிலவு முகாமை விலக்கும் உத்தரவு வரவில்லை – சிறிலங்கா விமானப்படை

Feb 19, 2017 | 0:06 by கி.தவசீலன் in செய்திகள் 
 

keppapilavu (4)சிறிலங்கா விமானப்படையினர் வசம் உள்ள தமது காணிகளை விடுவிக்கக் கோரி, கேப்பாப்பிலவு மக்கள் நடத்தும் தொடர் போராட்டம் இன்று (19-02-2017) 20ஆவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், தமது நிலைகளை அங்கிருந்து விலக்கிக் கொள்ளுமாறு பாதுகாப்பு அமைச்சிடம் இருந்து எந்த அறிவுறுத்தலும் வரவில்லை என்று சிறிலங்கா விமானப்படை கூறியுள்ளது.

கேப்பாப்பிலவில் உள்ள விமானப்படை நிலைகளை விலக்கிக் கொள்வது குறித்த எந்த அறிவுறுத்தலும் பாதுகாப்பு அமைச்சிடம் இருந்து வரவில்லை என்றும், எனினும், இந்தப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்படுவதாகவும் சிறிலங்கா விமானப்படை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து கருத்து வெளியிட்டுள்ள சிறிலங்கா விமானப்படைப் பேச்சாளர் குறூப் கப்டன் சந்திம அல்விஸ், அப்பகுதி மக்கள் கூறுவது போன்று, விமானப்படை முகாம் அமைந்திருக்கும் காணிகள் தனியாருக்குச் சொந்தமானதல்ல என்று வனவிலங்குகள் திணைக்களம் கூறியுள்ளது.

எனினும் குடியிருப்பாளர்களின் கூற்றுக்களின் துல்லியத்தன்மை தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் நாம் கலந்துரையாடல்களை நடத்தி வருகிறோம். எனினும் இதுவரையில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, கேப்பாப்பிலவில் போராட்டம் நடத்தும் மக்களின் காணிகளை விடுவிக்க சிறிலங்கா அதிபரிடம், இராணுவத் தளபதி இணங்கியிருப்பதாக, சிறிலங்கா அமைச்சர் டி.எம்.சுவாமிநாதன் கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Wednesday, 15 February 2017

China Tells India To Stay Off Its Indian Ocean 'Colony,' Sri Lanka

 
China Tells India To Stay Off Its Indian Ocean 'Colony,' Sri Lanka

Panos Mourdoukoutas  ,  Contribut I cover global markets, business and investment strategy 

After claiming South China Sea to be its own sea, telling America to stay off its islands, China is reaching for the Indian Ocean, telling India to stay off its own "colony," Sri Lanka.

That’s something investors in Southeast Asian markets should keep a wary eye on, as it opens yet another front between the two Asian giants, raising the geopolitical risk of investing in the region.

Sri Lanka’s "colonization" began back in 2007, when China supplied President Rajapaksaboth military and diplomatic support to crush the Tamil Tigers. Then came high profile construction projects and high interest loans that eventually were swapped for equity, transforming China into an owner of Sri Lanka’s major port— and a key outpost in the Indian Ocean for Beijing.

That’s bad news for India, which is becoming encircled by China.

“China’s growing involvement in sensitive ports so close to India’s shores fed New Delhi’s long-standing concerns about Chinese encirclement,” writes Jeff M. Smith in Foreign Affairs.

For its part, China has repeatedly asserted that it doesn’t plan to use the port for military purposes, this assertion coming as recently as last week.

But history proves otherwise. In the past three years, Chinese submarines  have begun suddenly and repeatedly showing up in the Chinese-operated South Container Terminal in the port of Colombo.
And that’s in spite of India’s high profile protests.

“For India, the sudden appearance of a Chinese submarine in Sri Lanka was too much to bear,” continues Smith.“Seventy percent of Colombo’s transshipment traffic comes from India, and New Delhi has long been concerned over China’s efforts to expand its presence in the island nation.”
When Indian Prime Minister Narendra Modi met Rajapaksa a few weeks later, he reminded him that Colombo ‘was obliged to inform its neighbors about such port calls under a maritime pact.’ But the same submarine surfaced again in November 2014, catching New Delhi by surprise once more.

Apparently, what China says it plans to do with its "colony" and what it actually intends to do are two different things. And India must either devise a plan to contain China or be prepared to put up with it.

ஈழம் யார் நிலம்


கேப்பாப்பிலவு ENB சுவரொட்டி

காணி உரிமை போராட்டத்தில் கேப்பாப்புலவு மக்களுக்கு கிழக்கு மாகாண தமிழர்கள் ஆதரவு

12 பிப்ரவரி 2017

இலங்கையின் வடக்கே தங்களின் காணி உரிமைக்கான போராட்டத்தில் இரு வாரங்களாக தொடர்ந்து ஈடுபட்டுள்ள கேப்பாப்புலவு மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து கிழக்கு மாகாதமிழர்கள்ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.

கேப்பாப்புலவு மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து கிழக்கு மாகாண தமிழர்கள் ஆர்பாட்டம்

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழ் மக்களின் காணி உரிமையை வலியுறுத்தும் வகையிலான பதாகைகளை ஏந்தியவாறு கோஷங்களை எழுப்பினர்.

காணி உரிமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கோப்பாபுலவு மக்களின் காணியை மீட்பது தொடர்பாக அரசாங்கமும் ஜனாதிபதியும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டனர்

முல்லைத்தீவு மாவட்டம் கேப்பாப்புலவு பகுதியில் விமானப்படை முகாம் அமைந்துள்ள தங்கள் காணிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டுமென கோரி காணி உரிமையாளர்கள் விமானப் படை முகாம் முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

84 குடும்பங்களுக்கு சொந்தமான இக்காணிகள் கடந்த 31ம் தேதி விடுவிக்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அது ஏமாற்றமாகிவிட்டதாக காணி உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் உரிமை கோரும் காணி, வன இலாகாவிற்குரியது என இலங்கை விமானப்படை கூறுகின்றது,