அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 10 October 2015

PFLP: Heroic individual resistance actions require popular support, must inspire leadership

PFLP: Heroic individual resistance actions require popular support, must inspire leadership
Oct 09 2015


The Popular Front for the Liberation of Palestine confirmed that the upsurge in individual resistance actions carried out by heroic Palestinian youth throughout the occupied homeland are important operations that must continue, escalate and evolve, and need popular support in the West Bank and Jerusalem in various forms in light of the occupier’s continuous crimes against our people.
 The PFLP emphasized that these resistance actions have taken multiple forms, including resistance with knives; this stems from the resolve and determination of the Palestinian youth to restore their land and their rights of which they are deprived, and their conviction in the justice of their cause.
 The Front said that the Zionist enemy should know that every Palestinian is a potential guerrilla to confront the occupation and the settlements; there is no place to find security or stability as a colonizer. The Palestinian people will not give up their rights until the last drop of blood in their veins.
 The Front also emphasized the need to support these individual actions on an organized level through the immediate call to form a unified national leadership in all areas, to manage and lead this battle and to elevate the level of resistance actions to deal serious blows to the Zionist entity and the settlers. The Front also emphasized the need to embrace the families of the heroic guerrillas, and provide whatever they need to support them, and to defend them from attacks by the occupation.


Statement from Palestinian prisoners in Israeli Jails: Intensify the flames of the uprising

Statement from Palestinian prisoners in Israeli Jails: Intensify the flames of the uprising
Oct 09 2015

Intifada Statement of the leadership of the Popular Front for the Liberation of Palestine organization in Israeli jails…


To the masses of our people, who are giving so many sacrifices, martyrs, prisoners and wounded, our masses who are continuing and escalating the intifada, confronting the usurper Zionist entity, its soldiers and its settler hordes…to the heroes of stones and Molotov cocktails….our martyred sister Hadeel Hashlamoun…our martyred brothers Diaa Talahmeh, Muhannad Halabi, Fadi Alloun, Hudhaifa Osman and Abdelrahman Obeidullah…our steadfast people in the city of Jerusalem, all of our people on their land in the occupied West Bank resisting..in Gaza..in occupied homeland of 48…in the camps in Syria, Jordan, Lebanon and Iraq and all parts of the world in diaspora…To the sons of Abu Jihad and Al-Yassin and Al-Hakim and Abu Ali and Shikaki and Al-Qassem, and the long list of the martyrs of our people…

The uprising is escalating in size and continuity, with loyalty to the blood of the martyrs and supporting our steadfastness in Israeli jails, toward victory for the wounded of the homeland. In expression of our rejection of the occupier and its crimes, we in the Popular Front for the Liberation of Palestine branch in Israeli jails issue an urgent appeal:

1) The Palestinian prisoners’ movement in Israeli jails is an integral part of your struggle, and will certainly stand with you and your program of struggle in which the prisoners’ movement will participate in all aspects.

2) The General Secretary, Ahmad Sa’adat, the leader, greets you; he is watching the developments of the mass movement and calls on all hands to rise in confrontation and steadfastness.

3) All of the sectors of our people: Popular committees in the camps and villages, youth, students, women, workers and intellectuals must engage in the continued mass movement against the occupation and the settlers under the banner of the Palestinian flag, to escalate the popular uprising to an overwhelming level, to develop its potential throughout the West Bank and Jerusalem and to ease the pressure of the occupation on the burning areas.

4) Increase the resistance actions and rising to confront the usurper entity, its soldiers, settlers and undercover agents…turn the roads into traps for occupation and settlers…continuing throwing Molotov cocktails and stones…the occupation must live under pressure until forced to concede our rights.

5) There is an urgent need to mobilize all energes and resistance in the battle of the camps, to confront the invasions of occupation forces, closing streets and erecting barricades, preventing them from entering the camps. The camps are an incubator of intifada and the starting point of uprising and resistance to the occupation.

6) The national and Islamic forces must come together immediately to form a unified national leadership with tasks divided in various committees; it is upon themselves to manage the battle of the uprising, maintain its continuity and mass popular character, and to mobilize popular participation in these activities, support the steadfastness of our people and provide for their needs under closure, siege and occupation pressure.

7) Our people will continue in Gaza, in ’48, in the camps and in the Diaspora to take to the street in marches in support of the ongoing rising in Jerusalem in the West Bank, affirming the unity of our national territory and the interrelationship between the components of the Palestinian people.

8) The Palestinian leadership must resolve clearly in public to end all of the obligations of the Oslo accords, end security coordination and economic agreements; the rifles of the security services must protect our people from the occupation and settlers, not suppress our people and arrest them.

9) Universities and schools should take to the squares to rally in support of the popular uprising, with broad participation in its activities, raising the morale of our people.

10) The importance of political and diplomatic struggle to convey the message of our people and their demands to the whole world. This includes raising the files of the Palestinian cause to the United Nations, demanding international protection for our people and condemning the occupation and documenting its crimes against our people and their holy sites before the International Criminal Court.

11) We call on our people, the Arab masses and the progressive forces of the world; the solidarity movement, the global boycott movement, to support the steadfastness of our people and the uprising confronting the occupation, and work to expose the policies and crimes of the occupation on all levela and in all forums, to take to the streets and besiege the embassies of the enemy and provide academic, cultural and economic boycott of the enemy.

To the masses of our people…Onwards toward further confrontation and escalation. Our struggle and our voice is your voice and your resistance. Your struggle is an extension of our steadfastness and battle of wills and struggle of empty stomachs inside the occupation jails.

Long live Palestine, free and Arab from the river to the sea
Long live our victorious uprising
Glory and eternity to the martyrs, Victory to our people

Palestinian Progressive Youth Union: The rising intifada and revolution of the youth

Palestinian Progressive Youth Union: The rising intifada and revolution of the youth
Oct 09 2015


At this time, when hordes of settlers terrorists are invading and rampaging in the streets of the occupied West Bank, while the occupation army surrounds Nablus and Jerusalem with its troops and intelligence agents, storming towns and villages, arise the heroes of Palestine, the finest blossoming of Palestinian youth, struggling on the glorious path of liberation, continuing the call which they have inherited from their parents and grandparents.

It is the message carried by Palestinian youths Diaa Talahmeh, Muhannad Al-Halabi, Fadi Alloun, whose flesh and blood was shed by the occupier and its settler killers, who struggled for Palestine and its people. Diaa revolted, Muhannad sacrificed, Fadi martyred, while Qais al-Saadi and his comrades resisted in Jenin confronting the attack of the occupation. The streets of Jerusalem throb with a new Palestinian pride and honor as the sons and daughters of Issawiya and Jabal Mukabber and all of our city free their rocks, Molotov cocktails and flames from their hands, rebelling with their lives. Nablus, the Mountain of Fire, confronts the occupier and defies its siege, united in its people and their heroism.

This is a battle of freedom and dignity, the battle of all, a battle that shames the occupier and humiliates its army, a battle that rages with the flames of revolution and steadfastness throughout the West Bank, confronting and overcoming those who devalue our lives, steal our land and dignity, and burn our children and our people alive. We are all with you today and it is required that we all do the following:

1. Joining with the heroes of the Palestinian resistance to confront the enemy forces with all forms of weapons and resistance.

2. The formation of committees and popular protection groups, as a popular response to the crimes of the settlers for the protection of our people, villages and farms; not only to defend, but to attack the fascist cowardly settler hordes.

3. Launch the battle in the streets to liberate the occupied West Bank, it is unacceptable that we are banned from our streets while the settlers invade our communities with massive violence.

4. Rallying and demonstrating in Jerusalem, Nablus and everywhere to break the siege on our proud capital and the steadfast Mountain of Fire.

5. Sending our support to the families of the heroes and the martyrs and rally around their families and protect them by all means against attempts by the enemy to demolish their homes.

6. We call on our brothers in the Palestinian security services to join with the resistance and popular committees to defend our people and confront the crimes of the settlers and disobey all orders that call upon them to carry out political arrests and security coordination with the occupation.

7. Universities, schools, institutions, youth centers, women’s unions, neighborhood and popular committees in the villages and camps, sports clubs and our entire people in the camps and in diaspora, one people with one cause, are called upon to join the activities of the popular uprising, to mobilize and harness all of their capacities in support of the uprising and its continuation.

Palestinian Progressive Youth Union

PFLP salutes heroic resistance operation in Jerusalem: the youth uprising continues to surge

PFLP salutes heroic resistance operation in Jerusalem: the youth uprising continues to surge
Oct 04 2015


The Popular Front for the Liberation of Palestine saluted the heroic resistance action in the occupied city of Jerusalem, carried out by the young martyr Muhannad Halabi of Al-Bireh, saying that this action is again proof that the will of our people is stronger than the tyranny of occupation, and will break the blockade and the chains of security and destruction imposed by the occupier on the sacred city.

The Front views this upsurge in Palestinian resistance operations against the occupation and the settlers, whether organizational or individual, as a confirmation that our people are determined to confront and respond to crimes of the occupation and will not back down from the right to resist and will continue to struggle until the achievement of their objectives.

The Front emphasized that the uprising of youth who are struggling for the sake of the homeland and to defend the Arab identity of Jerusalem, are imposing significant losses on the Zionist enemy and planting fear in the hearts of the occupying soldiers and settlers who are unable to cope with the high courage and spirit of these young people, armed with determination, persistence and the justice of their cause.

The Front called for the youth uprising to continue its strikes on Israeli soldiers and settlers with stones and Molotov cocktails, knives and all within reach of your hands. The enemy is cowardly and cannot bear losses and fears the language of the force of the oppressed.

The Front also salutes the night watch committees that confront the settlers attempting to invade villages and burn trees, calling for more of them to be formed throughout the occupied West Bank to confront the crimes of the occupation and settler terror.
உலகப் படத்தில் இஸ்ரேல் இல்லாதொழிக!```இஸ்ரேலின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாகி`` பட்டப்பகலில் வெட்டு வெளியில் இஸ்ரேல் படையணியால் சுட்டுச் சாய்க்கப்பட்ட ஒரு பாலஸ்தீன சரித்திரம்.

வீழ்ந்து போன வீரத்தின் விளை நிலமே,
ஈழத்தின் வீர வணக்கம்!
புதிய ஈழப் புரட்சியாளர்கள்.

பாலஸ்தீனம்:பச்சைப் படுகொலை (ஒளி நாடா)

Thursday, 8 October 2015

யார் சம்பந்தன்?

yaar

சம்பந்தன்: கறுமம்! கறுமம்!

தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை மீறும் `தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட` பிரதிநிதி!

10.The LTTE has for the past two years put up with the violent, surly behavior of the armed forces without impairing the conditions for peace and observing the cease-fire and acting steadfastly and firmly towards the path of peace. Hence, the international community should create the environment by removing the restrictions put in place by certain countries on the LTTE, the authentic sole representatives of the Tamil people, so that they could, with authority, dignity and with equal status conduct talks with the government of Sri Lanka.

◦Accepting LTTE’s leadership as the national leadership of the Tamil Eelam Tamils and the Liberation Tigers as the sole and authentic representatives of the Tamil people, let us devote our full cooperation for the ideals of the Liberation Tigers’ struggle with honesty and steadfastness.

◦Let us endeavor determinedly, collectively as one group, one nation, one country, transcending race and religious differences, under the leadership of the LTTE for a life of liberty, honor and justice for the Tamil people.

◦Let us work side by side with the LTTE, who are fighting for the protection and autonomous life of the Tamil speaking people, for the political initiatives under their leadership.

◦We emphasize that if the Tamil nation’s requests are continued to be rejected, rightful political solution denied and armed aggression and oppressive rule return, based on the doctrine of self-determination, it is an inevitable reality that Tamil sovereignty and independence will be established in the Tamil homeland.

◦We implore our people to identify the selfish, opportunistic packs and gangs that operate in our midst as the enemies and as the tools of the majoritarian chauvinist Sinhala forces against the Tamil nation which seeks an honorable and peaceful life and reject them totally and completely in the upcoming elections.

◦We are sending a clarion call to the Tamil speaking people to unite under one flag and give overwhelming support to the TNA which is contesting (the elections) under the ILANKAI TAMIL ARASU KATCHI’S symbol of house, so as to emphasize the aims of the people of the Tamil Nation, to proclaim again the political resolve of our people, to strengthen further the Tamil nation and to win the political rights of the Tamil speaking people.

TNA's Election Manifesto 2004